Ciąża na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy jest przyznawany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zasady korzystania z niego są regulowane odpowiednimi przepisami. Często pojawia się tutaj pytanie o te kwestie w kontekście kolejnej ciąży pracownicy – niejednokrotnie zdarza się, iż kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym ponownie zachodzi w ciążę.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że nie wolno korzystać jednocześnie z urlopu wychowawczego i macierzyńskiego. Powyższa sytuacja nie wyklucza jednak pobierania zasiłku macierzyńskiego, ale bardzo ważne jest to, kiedy dokładnie pracownica nabyła do niego prawa. Od tego bowiem zależy to czy czas wypłacania zasiłku ulega skróceniu, czy nie. Nie dzieje się tak wówczas, kiedy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego wykracza poza okres urlopu wychowawczego. Jeżeli natomiast prawo do zasiłku pracownica nabyła przebywając na wychowawczym, okres jego wypłacania skrócony zostaje o 2 tygodnie.

Opcje do wyboru

Po zakończeniu okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego pracownica ma do wyboru jedną z trzech poniższych opcji:

– powrót do pracy,

– wykorzystanie pozostałego urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko,

– wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o przyznanie urlopu wychowawczego na drugie dziecko.

Okres ochronny

Pracownica w ciąży, a także przebywająca na urlopie macierzyńskim bądź na wychowawczym podlega na mocy obowiązujących przepisów szczególnej ochronie. Dla pracodawcy oznacza to niemożność wręczenia jej wypowiedzenia umowy o pracę – może to nastąpić jedynie w wyjątkowych okolicznościach. W sytuacji, gdy pracownica nie posiada umowy na czas nieokreślony, okresem ochronnym jest objęta do dnia porodu – pod warunkiem, że termin obowiązywania umowy o pracę na czas określony upływa po 3 miesiącu ciąży.