Ile można dorobić na urlopie wychowawczym?

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech urlopu wychowawczego jest to, że jest on urlopem bezpłatnym – za czas przebywania na nim pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia oraz zasiłku. W związku z tym przepisy dopuszczają możliwość podejmowania w tym czasie pracy zarobkowej, aczkolwiek pojawiają się tu kwestie, które trzeba mieć na uwadze.

Celowość urlopu

Najistotniejszą sprawą, o której nie wolno w tym momencie zapominać jest to, iż urlop wychowawczy jest urlopem celowym. Przyznawany jest po to, by rodzic/opiekun mógł sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Praca zarobkowa nie może zatem w tym przeszkadzać. W sytuacji, gdy np. udowodni się osobie przebywającej na urlopie wychowawczym to, że nie wywiązuje się ona z obowiązków polegających na sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem, grożą jej z tego tytułu konsekwencje. Pracodawca ma prawo wezwać ją do stawienia się do pracy.

Pracę zarobkową, nie kolidującą oczywiście z powyższym aspektem, pracownik może podjąć zarówno u dotychczasowego, jak i innego pracodawcy. Podejmując zatrudnienie, pracownik przebywający na urlopie wychowawczym nie jest zobligowany do tego, by o tym fakcie informować pracodawcę – poza jednym wyjątkiem, a mianowicie wówczas, kiedy w związku z tymże zatrudnieniem będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Limity nie dla wszystkich

Dochody osiągane przez pracownika podejmującego pracę zarobkową na wychowawczym nie są objęte limitami – w kwestii wysokości dochodów nie ma wiec teoretycznie ograniczeń. W praktyce zaś bardzo uważać muszą osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej. Jak wiadomo, najistotniejszym kryterium decydującym o przyznaniu tego zasiłku jest wysokość dochodów. W tym zakresie istnieją zaś limity. Ich przekroczenie jest równoznaczne z utratą prawa do zasiłku.