Obniżenie wynagrodzenia po wychowawczym

Powrót pracownika z urlopu wychowawczego oznacza dla pracodawcy konieczność zapewnienia mu odpowiednich warunków pracy. Pracownik powinien zatem wrócić na swoje dotychczasowe stanowisko lub na nowe, ale odpowiadające jego kwalifikacjom. Jak się natomiast sprawa przedstawia z warunkami płacowymi?

Powrót na odpowiednie stanowisko

Decyzja o tym na jakim stanowisku będzie zatrudniony pracownik powracający z urlopu wychowawczego należy do pracodawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi być to stanowisko dotychczasowe, równorzędne bądź adekwatne do kwalifikacji pracownika za wynagrodzeniem nie niższym od przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem. Co to oznacza w praktyce?

Wynagrodzenie – istotne przesłanki

Wynagrodzenie jakie przysługiwało pracownikowi w dniu podjęcia przez niego pracy na danym stanowisku a w dniu pójścia na urlop nie musi być jednakowe. W międzyczasie mogły mieć miejsce np. podwyżki. Wysokość płacy pracownika po jego powrocie z urlopu określają zatem różne czynniki jak chociażby zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia na stanowisku, które pracownik zajmował przed urlopem wychowawczym. Tak więc po powrocie z urlopu pracownik może otrzymać niższe wynagrodzenie aniżeli te, które dostawał bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu.