Powrót do pracy po wychowawczym

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym objęty jest szczególną ochroną – oznacza to, że w trakcie trwania urlopu nie można wręczyć mu wypowiedzenia umowy o pracę. Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie pewne okoliczności takie jak np. postawienie firmy w stan likwidacji. Koniec urlopu wychowawczego oznacza również zakończenie okresu ochronnego – co zatem dalej?

Prawa pracownika

Po powrocie z urlopu wychowawczego pracownik ma prawo do:

– powrotu na stanowisko, na którym pracował przed urlopem,

– wynagrodzenia tej samej wysokości jak te, które otrzymywał przed pójściem na urlop.

Może oczywiście zdarzyć się taka sytuacja, że pod nieobecność pracownika jego stanowisko pracy zostało zlikwidowane. W takim układzie obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie mu pracy na takim stanowisku, które będzie adekwatne do posiadanych przez niego umiejętności. Podobnie jest także z wynagrodzeniem. Przeniesienie pracownika na inne niż dotychczasowe stanowisko nie może być równoznaczne z obniżeniem wynagrodzenia.

Koniec okresu ochronnego

Pracownik musi jednak pamiętać o tym, iż z uwagi na zakończenie okresu ochronnego pracodawca może mu wręczyć wypowiedzenie już w tym samym dniu, w którym pracownik wrócił do pracy po urlopie. Jeśli pracownik się z tym nie zgadza, ma prawo skierować sprawę na drogę sądową. Właściwym sądem do rozpatrywania tego typu spraw jest sąd pracy.