Tag Archives: jak dorobić na wychowawczym

Jak dorobić na wychowawczym?

Urlop wychowawczy to jedno z pracowniczych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – a zatem ma charakter celowy. Wiele osób przebywających na tym urlopie rozważa opcję podjęcia dodatkowego zatrudnienia bądź innej działalności zarobkowej. Czym mogą się zająć?