Zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega szczególnej ochronie. Oznacza to, że w tym okresie pracodawca nie może mu wręczyć wypowiedzenia umowy o pracę, ale trzeba mieć na względzie to, że ustawodawca uwzględnił sytuacje, w których może dojść do rozwiązania stosunku o pracę.

Szczególna ochrona

Urlop wychowawczy jest przyznawany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i na tym właśnie polega jego specyfika. Stąd też regulacje prawne mające za zadanie zapewnienie pracownikowi przebywającemu na urlopie pewnego komfortu. Nie może on jednak czuć się w stu procentach bezpieczny, ponieważ mogą zaistnieć przesłanki stanowiące podstawę do wręczenia mu wypowiedzenia.

Wyjątkowe okoliczności

Zwolnienie pracownika na wychowawczym jest możliwe, gdy:

– zakład pracy zostaje postawiony w stan upadłości,

– zakład pracy jest likwidowany,

– pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych,

– pracownik popełnił przestępstwo potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym,

– pracownik z własnej winy utracił uprawnienia do wykonywania pracy na danym stanowisku.